Pháp Luật Đại Cương (MS-55)

Pháp Luật Đại Cương (MS-55)

Pháp Luật Đại Cương (MS-55)

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Phần thứ nhất. 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

Chương 2. Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật

Chương 3. Quan hệ pháp luật

Chương 4. Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phần thứ hai
CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Chương 5. Luật nhà nước Việt Nam

Chương 6. Luật hành chính Việt Nam

Chương 7. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Chương 8. Luật dân sự và luật tố tụng dân sự

Chương 9. Luật hôn nhân và gia đình

Chương 10. Luật lao động

Chương 11. Luật kinh tế

Chương 12. Luật đất đai

Chương 13. Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế