Sinh Học 6

Sinh Học 6

Sinh Học 6

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Mở đầu Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống       

Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học     

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật   

Bài 4: Có phải tất cả các thực vật đều có hoa?

Chương I: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng         

Bài 6: Quan sát tế bào thực vật          

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật  

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào    

Chương II: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ     

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ         

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương III: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14: Thân dài ra do đâu?      

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 16: Thân to ra do đâu?       

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân       

Bài 18: Biến dạng của thân       

Chương IV: Lá

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá     

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá      

Bài 21: Quang hợp           

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp  

Bài 23: Cây có hô hấp không?  

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bài 25: Biến dạng của lá

Chương V: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người         

Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa         

Bài 29: Các loại hoa       

Bài 30: Thụ phấn  

Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt    

Chương VII: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả       

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt    

Bài 34: Phát tán của quả và hạt          

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa          

Chương VIII: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo

Bài 38: Rêu – Cây rêu    

Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ  

Bài 40: Hạt trần – Cây thông    

Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín    

Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm   1

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật    

Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật          

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Chương IX: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương X: Vi khuẩn – Nấm – Địa y

Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm

Bài 52: Địa y

Bài 53: Tham quan thiên nhiên