Logic Học Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (MS-415)

Logic Học Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (MS-415)

Logic Học Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (MS-415)

Tác giả: LÊ TỬ THÀNH
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1996
Coppy right

Chương I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ?

Mục I. Phân biệt một số thuật ngữ.

Mục II. Lô gích học và việc nghiên cứu khoa học.

Chương II. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Mục I. Các loại nghiên cứu khoa học.

Mục II. Các hình thức nghiên cứu khoa học

Chương III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mục I. Chọn đề tài.

Mục II. Lập chương trình làm việc.

Mục III. Tìm tài liệu.

Mục IV. Khai thác tài liệu. (Vận dụng các phương pháp tư duy)

Mục V. Trình bày một kết quả nghiên cứu khoa học.