Toán 6 - Tập II

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN SỐ HỌC

Chương III. PHÂN SỐ

Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2. Phân số bằng nhau

Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4. Rút gọn phân số

Bài 5. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 6. So sánh phân số

Bài 7. Phép cộng phân số

Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9. Phép trừ phân số

Bài 10. Phép nhân phân số

Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12. Phép chia phân số

Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bài 17. Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương III

Ôn tập cuối năm phần số học

PHẦN HÌNH HỌC

Chương II − Góc

Bài 1. Nửa mặt phẳng

Bài 2. Góc   73

Bài 3. Số đo góc

Bài 4. Khi nào thì …?

Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo

Bài 6. Tia phân giác của góc

Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 8. Đường tròn

Bài 9. Tam giác

Ôn tập phần hình học

Chia sẻ bài này qua: