Toán 9 - Tập II

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III − hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Ôn tập chương III

Chương IV – Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) − Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 6. Hệ thức Vi−ét và ứng dụng

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III − Góc với đường tròn

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp.

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập chương III

Chương IV – Hình trụ − Hình nón – Hình cầu

Bài 1. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương IV

Bài tập ôn cuối năm

Chia sẻ bài này qua: