Toán 9 - Tập II

Toán 9 - Tập II

Toán 9 - Tập II

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III − hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Ôn tập chương III

Chương IV – Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) − Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 6. Hệ thức Vi−ét và ứng dụng

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III − Góc với đường tròn

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 6. Cung chứa góc

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp.

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập chương III

Chương IV – Hình trụ − Hình nón – Hình cầu

Bài 1. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập chương IV

Bài tập ôn cuối năm