GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH ĐỌC MÀN HÌNH JAWS V.13

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH ĐỌC MÀN HÌNH JAWS V.13

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH ĐỌC MÀN HÌNH JAWS V.13

Tác giả: PHẠM THỊ KIM THOA
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ JAWS
Bài 2: CHẠY JAWS VÀ HỘP THOẠI BASIC
Bài 3: HỘP THOẠI VOICE CỦA JAWS
Bài 4: ỨNG DỤNG CỦA JAWS VỚI WINDOWS
Bài 5: DESKTOP VÀ START MENU
Bài 6: LÀM VIỆC VỚI START MENU VÀ DESKTOP
Bài 7: TẠO SHORTCUT CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DESKTOP