Hướng dẫn sử dụng NDC

Hướng dẫn sử dụng NDC

Hướng dẫn sử dụng NDC

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Bài 1: Cài đặt NDC

Bài 2: Khởi động và thoát NDC

Bài 3: Soạn thảo văn bản với NDC

Bài 4: Mở tập tin có sẵn trên đĩa

Bài 5: Chọn vùng trong văn bản

Bài 6: Copy – cắt - dán

Bài 7: Tìm từ và thay thế

Bài 8: Trình bày văn bản

Bài 9: In văn bản

Bài 10: Hủy bỏ tập tin trên đĩa

Sách cùng chủ đề