TIN HỌC A CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

TIN HỌC A CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

TIN HỌC A CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Tác giả: Trần Bá Thiện
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right Chưa rõ

Phần I: NDC
1. Làm quen bàn phím và đánh máy
2. Hiệu Chỉnh văn bản
3. Trình đơn, hộp thoại
Phần II: Jaws
1. Tổng Quan về Jaws
2. Dialog box
3. Menu
Phần III: Windows Explorer
1. My Computer
2. Windows Explorer
3. Desktop
4. Flash drive
Phần IV: Microsoft Word
1a. Hiệu chỉnh trang
1b. UniKey
2. Mẫu đơn
3. Bullet and numbering
4. Note
5. Style
6. Index
7. table
8. Hyper link
Phần V: Excel
1. Navigation
2. Format
3. Phép tính đơn giản
4. Reference
5. Sort Out
Phần 6: Internet Explorer
1. Internet và HTML
2. Hiệu chỉnh Internet Explorer
3. Search
4. web Accessibility
5. Outlook Express
6. Mail
7. Address book
Phụ lục

Sách cùng chủ đề