Hướng dẫn sử dụng Outlook Express

Hướng dẫn sử dụng Outlook Express

Hướng dẫn sử dụng Outlook Express

Tác giả: LÂM THANH BÌNH
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Bài 1: Giới thiệu chương trình Outlook Express.

Bài 2: Tạo Identity và Account với Outlook Express

Bài 3: Thiết lập các chọn lựa với hộp thoại Options

Bài 4: Tạo, gửi, nhận và lưu thư điện tử

Bài 5: Quản lý danh sách địa chỈ với Address book

Bài 6: Export và Import danh sách địa chỉ

Bài 7: Tạo messages rules