SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SONAR 8.5 Cơ Bản với Jaws và script JSonar

SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SONAR 8.5 Cơ Bản với Jaws và script JSonar

SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SONAR 8.5 Cơ Bản với Jaws và script JSonar

Tác giả: Đặng Hoài Phúc
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

1. Cài Sonar và các tiện ích cần thiết
2. Thiết lập Sonar
3. Thu âm
4. Chọn Tempo
5. Import/export tập tin
6. Copy, cắt dán và xóa
7. Mix nhạc
8. Chọn Fade in và Fade out