Windows Explorer trên Win 7

Windows Explorer trên Win 7

Windows Explorer trên Win 7

Tác giả: PHẠM THỊ KIM THOA
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right

Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Quản lý thư mục tập tin
Bài 3: Làm việc với thư mục tập tin
Bài 4: Tạo nhãn cho ổ đĩa, cách trình bày trong Listview
Bài 5: Xem dung lượng tập tin, thư mục, ổ đĩa
Bài 6: Xóa và phục hồi file bị xóa vào Recycle Bin
Bài 7: Một số hộp thoại trong Control Panel