Hướng dẫn sử dụng Power Point

Tác giả
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: BẮT ĐẦU

Bài 2: TÌM HIỂU MẪU SLIDE, CHÈN VÀ XÓA SLIDE

Bài 3: SLIDE NHƯ LÀ ĐỐI TƯỢNG

Bài 4: KIỂM TRA CHÍNH TẢ, TÌM VÀ THAY THẾ

Bài 5: CHÈN HÌNH TỪ TẬP TIN

Bài 6: CHÈN CLIP ART

Bài 7: VĂN BẢN TỰ ĐỊNH DẠNG VÀ DANH SÁCH

Bài 8: THÊM MÀU SẮC VÀO TRÌNH DIỄN

Bài 9: CHÈN ÂM THANH VÀO BÀI THUYẾT TRÌNH

Bài 10: TRÌNH BÀY BÀI THUYẾT TRÌNH

Bài 11: OUTLINE VÀ NOTES

Bài 12: CÁC TÙY CHỌN IN ẤN

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: