Hướng dẫn sử dụng Power Point

Hướng dẫn sử dụng Power Point

Hướng dẫn sử dụng Power Point

Tác giả: Đặng Hoài Phúc
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Bài 1: BẮT ĐẦU

Bài 2: TÌM HIỂU MẪU SLIDE, CHÈN VÀ XÓA SLIDE

Bài 3: SLIDE NHƯ LÀ ĐỐI TƯỢNG

Bài 4: KIỂM TRA CHÍNH TẢ, TÌM VÀ THAY THẾ

Bài 5: CHÈN HÌNH TỪ TẬP TIN

Bài 6: CHÈN CLIP ART

Bài 7: VĂN BẢN TỰ ĐỊNH DẠNG VÀ DANH SÁCH

Bài 8: THÊM MÀU SẮC VÀO TRÌNH DIỄN

Bài 9: CHÈN ÂM THANH VÀO BÀI THUYẾT TRÌNH

Bài 10: TRÌNH BÀY BÀI THUYẾT TRÌNH

Bài 11: OUTLINE VÀ NOTES

Bài 12: CÁC TÙY CHỌN IN ẤN

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ