Sổ tay MP3 Direct Cut

Sổ tay MP3 Direct Cut

Sổ tay MP3 Direct Cut

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right Đặng Mạnh Cường

GIỚI THIỆU:

MP3DirectCut (MP3DC) là chương trình miễn phí, dung lượng nhỏ, tính năng chính là thu và cắt dán âm thanh. So với các chương trình chỉnh sửa âm thanh khác, chương trình này có hai điểm nổi bật:

  • Cắt dán âm thanh nhưng không mã hóa tập tin gốc. Vì vậy, thời gian thực thi rất nhanh, và chất lượng âm thanh được giữ nguyên sau khi chỉnh sửa.

  • Lưu ngay trong lúc thu âm: nguyên lí hoạt động của chương trình này tương tự như một máy ghi âm. Bạn thu đến đâu chương trình lưu đến đó. Vì vậy sẽ giảm thiểu khả năng mất dữ liệu nếu xảy ra rủi ro trong khi thu như mất điện hay máy tính hết pin…

    Cài đặt chương trình

Vài thiết lập quan trọng

Khai báo cho tập tin lame-Enc.dll

THU ÂM CĂN BẢN

Thu chèn

Mở, lưu tập tin

Làm việc với tập tin

Lập vùng chọn và làm việc với vùng chọn

Normalize

Fade

Nối các tập tin với nhau

Tài liệu tham khảo