Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer

Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer

Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

Bài 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN INTERNET

Bài 2: NGUỒN GỐC INTERNET

Bài 3: CÁCH MỞ MỘT TRANG WEB VÀ DUYỆT WEB

Bài 4: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỘP THOẠI INTERNET OPTIONS

Bài 5: QUẢN LÝ CÁC ĐỊA CHỈ YÊU THÍCH (FAVORITE)

Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Bài 7: TẠO ĐỊA CHỈ EMAIL TRÊN YAHOO.COM

Bài 8: CÁCH GỞI NHẬN THƯ TRÊN TRANG YAHOO

Bài 9: GỞI NHẬN FILE ĐÍNH KÈM, REPLY, FORWORD THƯ TRÊN WEBMAIL

Bài 10: TẢI FILE TỪ INTERNET VỀ MÁY VI TÍNH

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ