Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer

Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN INTERNET

Bài 2: NGUỒN GỐC INTERNET

Bài 3: CÁCH MỞ MỘT TRANG WEB VÀ DUYỆT WEB

Bài 4: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN TRONG HỘP THOẠI INTERNET OPTIONS

Bài 5: QUẢN LÝ CÁC ĐỊA CHỈ YÊU THÍCH (FAVORITE)

Bài 6: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Bài 7: TẠO ĐỊA CHỈ EMAIL TRÊN YAHOO.COM

Bài 8: CÁCH GỞI NHẬN THƯ TRÊN TRANG YAHOO

Bài 9: GỞI NHẬN FILE ĐÍNH KÈM, REPLY, FORWORD THƯ TRÊN WEBMAIL

Bài 10: TẢI FILE TỪ INTERNET VỀ MÁY VI TÍNH

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: