Hướng dẫn thu âm với Adobe Audition

Hướng dẫn thu âm với Adobe Audition

Hướng dẫn thu âm với Adobe Audition

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai

BÀI 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

BÀI 2: THU ÂM VỚI ADOBE AUDITION 1.5