Hướng dẫn sử dụng MS. Word 2003

Hướng dẫn sử dụng MS. Word 2003

Hướng dẫn sử dụng MS. Word 2003

Subject: Computer science
Category: Reference - Research
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2010
Coppy right

Bài 1: Gới thiệu chương trình MS. Word

Bài 2: Cửa sổ Word

Bài 3: Soạn thảo trong Word

Bài 4: Lưu, mở văn bản

Bài 5: Di chuyển trong Word

Bài 6: Chọn vùng copy, cắt, dán

Bài 7: Định dạng văn bản

Bài 8: Chèn số trang và các ký tự đặc biệt

Bài 9: Kiểm tra lỗi chính tả

Bài 10: Thao tác với văn bản

Bài 11: Tạo chú thích, chú giải, cột

Bài 12: Kiểu dáng và mục lục

Bài 13: Tạo bảng

Bài 14: Các thao tác trong bảng

Bài 15: Định dạng bảng

Bài 16: Tạo Header, Footer, đường viền

Bài 17: Đánh dấu văn bản

Bài 18: Chỉnh sửa và in văn bản

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   Bài 11   |   Bài 12   |   Bài 13   |   Bài 14   |   Bài 15   |   Bài 16   |   Bài 17   |   Bài 18   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ