Hướng dẫn sử dụng MS. Word 2003

Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1: Gới thiệu chương trình MS. Word

Bài 2: Cửa sổ Word

Bài 3: Soạn thảo trong Word

Bài 4: Lưu, mở văn bản

Bài 5: Di chuyển trong Word

Bài 6: Chọn vùng copy, cắt, dán

Bài 7: Định dạng văn bản

Bài 8: Chèn số trang và các ký tự đặc biệt

Bài 9: Kiểm tra lỗi chính tả

Bài 10: Thao tác với văn bản

Bài 11: Tạo chú thích, chú giải, cột

Bài 12: Kiểu dáng và mục lục

Bài 13: Tạo bảng

Bài 14: Các thao tác trong bảng

Bài 15: Định dạng bảng

Bài 16: Tạo Header, Footer, đường viền

Bài 17: Đánh dấu văn bản

Bài 18: Chỉnh sửa và in văn bản

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   Bài 11   |   Bài 12   |   Bài 13   |   Bài 14   |   Bài 15   |   Bài 16   |   Bài 17   |   Bài 18   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ