Hướng dẫn sử dụng NDC

Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1: Cài đặt NDC

Bài 2: Khởi động và thoát NDC

Bài 3: Soạn thảo văn bản với NDC

Bài 4: Mở tập tin có sẵn trên đĩa

Bài 5: Chọn vùng trong văn bản

Bài 6: Copy – cắt - dán

Bài 7: Tìm từ và thay thế

Bài 8: Trình bày văn bản

Bài 9: In văn bản

Bài 10: Hủy bỏ tập tin trên đĩa

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Bài 10   |   Ebook.chm   |   Nghe Audio Online