GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH ĐỌC MÀN HÌNH JAWS V.13

Published year
2014
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ JAWS
Bài 2: CHẠY JAWS VÀ HỘP THOẠI BASIC
Bài 3: HỘP THOẠI VOICE CỦA JAWS
Bài 4: ỨNG DỤNG CỦA JAWS VỚI WINDOWS
Bài 5: DESKTOP VÀ START MENU
Bài 6: LÀM VIỆC VỚI START MENU VÀ DESKTOP
Bài 7: TẠO SHORTCUT CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DESKTOP