Hướng dẫn sử dụng Trình đọc màn hình Jaws

Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu chung về Jaws

Bài 2: Chạy Jaws và hộp thoại basic

Bài 3: Hộp thoại voice của Jaws

Bài 4: Ứng dụng của Jaws với Windows

Bài 5: Desktop và Start menu

Bài 6: Làm việc với Start menu và Desktop

Bài 7: Tạo shortcut chương trình trên Desktop và Start menu

Bài 8: Công cụ hỗ trợ của Jaws

Bài 9: Một số hộp thoại trong Control Pannel

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: