Hướng dẫn sử dụng Trình đọc màn hình Jaws

Hướng dẫn sử dụng Trình đọc màn hình Jaws

Hướng dẫn sử dụng Trình đọc màn hình Jaws

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Bài 1: Giới thiệu chung về Jaws

Bài 2: Chạy Jaws và hộp thoại basic

Bài 3: Hộp thoại voice của Jaws

Bài 4: Ứng dụng của Jaws với Windows

Bài 5: Desktop và Start menu

Bài 6: Làm việc với Start menu và Desktop

Bài 7: Tạo shortcut chương trình trên Desktop và Start menu

Bài 8: Công cụ hỗ trợ của Jaws

Bài 9: Một số hộp thoại trong Control Pannel

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Bài 7   |   Bài 8   |   Bài 9   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ