Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer

Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer

Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer

Tác giả: NGUYỄN THANH SƠN
Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Bài 1: Gới thiệu

Bài 2: Quản lý thư mục, tập tin

Bài 3: Làm việc với thư mục, tập tin

Bài 4: Tạo nhãn cho ổ đĩa, cách trình bày trong Listview

Bài 5: Xem dung lượng thư mục, tập tin, ổ đĩa

Bài 6: Xóa và phục hồi file bị xóa

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ