Hướng dẫn thu âm với GoldWave

Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giới thiệu cơ bản về chương trình GoldWave

Bài 2: Chèn một tập tin âm thanh và xử lý âm thanh

Bài 3: Nối 2 đoạn âm thanh từ 2 file khác nhau. Lưu lại và thu âm

Bài 4: Thu âm và hiệu chỉnh file âm thanh

Chia sẻ bài này qua: