Hướng dẫn thu âm với GoldWave

Hướng dẫn thu âm với GoldWave

Hướng dẫn thu âm với GoldWave

Chủ đề: Công nghệ máy tính
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trung Tâm Tin Học Vì Người Mù Sao Mai
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Bài 1: Giới thiệu cơ bản về chương trình GoldWave

Bài 2: Chèn một tập tin âm thanh và xử lý âm thanh

Bài 3: Nối 2 đoạn âm thanh từ 2 file khác nhau. Lưu lại và thu âm

Bài 4: Thu âm và hiệu chỉnh file âm thanh